Hva gjør vi for at du skal få avløp?

Vi foretar en gratis befaring i ditt område og lager så et forprosjekt.

Med det underlaget vi utarbeider i forprosjektet, vil dere få et godt grunnlag for å innhente priser på graving, legging av rør og installasjon av pumpestasjonene. (eventuelt en god start med en ansvarlig konsulent).

 

Vi leverer pumpestasjonene og jobber tett sammen med valgte entreprenør.

Om dere ønsker bistand til å etablere VA-lag, kan vi bidra med det. Vi kan også bistå i arbeidet med å utarbeide grunneieravtaler for fremføring av rørledning osv. I tillegg har vi god kompetanse om Forurensingsloven og Plan- og bygningsloven.

Vi hjelper dere gjennom hele prosessen!

Vennligen ta kontakt 940 088 01 eller send oss en epost post@sktnorge.no