Prosjektering

Vi kan bidra i prosjekteringsfasen. Vi dimensjonerer rør for dere på en fornuftig, kostnadseffektiv måte og vi er ogsåDisplayLowresLPS-LPSsystem

behjelpelige med generelle råd. Våre løsninger er både kostbesparende og er planlagt for langsiktig, ubekymret bruk.

Skandinavisk Kommunalteknikk har i en periode på over 40 år, installert over 70 000 LPS pumper og pumpestasjoner (2017) i Skandinavia. Så vi vet at det fungerer!

Ta kontakt med oss så går vi sammen gjennom dine prosjekteringsbehov.
Vi kan stå for komplett løsning og leveranse.