Vedlikehold

LPS skruepumper og pumpestasjoner er utformet på en måte som i utgangspunktet har begrenset behov for vedlikehold. De skal passe til private eiere og at man ikke skal trenge profesjonell kunnskap.

Videre så skal de kunne stå ubrukt i månedsvis og starte uten noe form for tiltak. LPS pumpestasjoner har ingen vipper eller oljer som må byttes med jevne intervaller, samtidig som at pumpesumpen er selvrensende.

Du kan lese mer om hvordan LPS systemet fungerer over tid her

Rapporter

Rapporter som er fremlagt viser at på LPS trykkavløp er det svært sjeldent driftsstans.

I de senere år så har det kommet rapporter om en del driftsstans i trykkavløp, men der er i ledningsnett hvor annen teknologi enn LPS er brukt.

Det er også viktig allerede tidlig i stadiet av prosjektet å forstå relasjonen mellom rørdimensjon, rør-strekke og det som styrer systemet, nemlig villa pumpestasjoner.

Man burde også se på totalkostnaden med valg av en villa pumpestasjon, og ikke kun prisen på pumpen, t.eks årlig driftskostnad, servicebehov og strømforbruk.

Driftsstans

Driftsstans i LPS trykkavløp er veldig uvanlig (iht. VA Forsk utredning). Forstyrrelser i systemer er i hovedsak et bruksproblem, hvor ting er kastet i toalettet som ikke hører hjemme.

GTMS (Gjennomsnittlig Tid Mellom Stans) er på 15 år.

Se VA-rapport 2000:13 resp. 2004:4

En driftsstans indikeres som regel av at alarmen lyser/piper. Om det skulle hende så se gjennom LPS sjekkpunkter under:

  • Går pumpen? Om pumpen går kontinuerlig (>5 min) uten å stanse, så dra ut strøm koblingen.
  • Går den ikke? Er det strøm til pumpestasjonen? Sjekk om ingen sikringer er utløst på pumpens kurs.
  • Går pumpen om tvangskjøringsknappen holdes inne?
  • Hva lyd lager pumpen? Pumpen skal gå stille, uten bulder og bråk.
  • Om man vil så kan man løfte ut pumpen og se om det er fremmedlegemer i pumpesumpen.

Om det ikke skulle før frem, så kan du kontakte vår serviceavdeling. Vi har et komplett pumpeverksted og er behjelpelig med all relatert hjelp.

For din sikkerhet, tegne kontrollavtale med SKT, les mere