Leif Grimsrud bygger trykkavløp med pumpestasjoner fra Skandinavisk Kommunalteknikk

I Frogn kommune bygger Leif Grimsrud trykkavløp i Gyltåsen. Området er et hyttefelt med 150 hytter hvor alle hovedledninger legges på frostfri dybde, og stikkledningene legges med preisolerte rør med varmekabler. Leif Grimsrud har kontrakt på levering av alle trykkledninger og pumpestasjoner. Skandinavisk Kommunalteknikk har dimensjonert rørledningene og leverer preisolerte pumpestasjoner med termostatstyrte varmekabler til alle hyttene. Arbeidene ble igangsatt sommeren 2015.