Askim kommune bygger et pilotanlegg med 12 pumpestasjoner fra Skandinavisk Kommunalteknikk 

Askim kommune har besluttet å etablere et trykkavløpsanlegg for et eldre boligfelt med 12 boliger. Oppstart er høsten 2015. På Askimbakgrunn av erfaringer med dette anlegget skal kommune vurdere om trykkavløp kan bli en foretrukket løsning for avløp i spredt bebyggelse. Are Anlegg er valgt som totalentreprenør for installasjon av hovedledninger, stikkledninger og pumpestasjoner. Skandinavisk Kommunalteknikk leverer pumpestasjonene, og har dimensjonert alle rørledninger.