Aremark kommune bygger trykkavløp med 650 pumpestasjoner fra Skandinavisk Kommunalteknikk

Aremark-Kommun-2

Aremark kommune bygger trykkavløp for tilknytning av boliger og hytter i spredt bebyggelse. Av kommunens 1.500 innbyggere er 550 abonnenter tilknyttet kommunens tradisjonelle avløpsanlegg. Gjennom en trinnvis utbygging er målet at 650 nye abonnenter skal tilkoples det kommunale trykkavløpsnettet. Første fase av utbyggingen startet våren 2015, og Are Anlegg har fått oppdraget som totalentreprenør for 11 km hovedledninger som installeres på frostfri dybde. Skandinavisk Kommunalteknikk har dimensjonert rørledningene og skal i tillegg levere alle pumpestasjonene til prosjektet. Sweco er engasjert som rådgiver for kommunen, og Pöyry bistår Are Anlegg med å utarbeide tegninger etc.