Kraftfull avløpspumpestasjon for større behov (390 liter)

Avløpspumpestasjon for enkeltstående boliger eller større trykkavløp-system. En ekstra stor sump (390 liter) gjør at den klarer store temporære toppbelastninger og gir større sikkerhet ved strømavbrudd på el-nettet. Tanken er som standard 2,6 m. Fra topp til bunn. Det gjør at avløpet fra en kjeller oftest kan tilkoples direkte. Inn- og utløp ligger dessuten på frostfri dybde i de fleste områder. Tanken er produsert i miljøvennlig polyetylen og har beskyttelseslokk.

  • Utløp, standard R32 innvendig gjenger.
  • Tank produsert i korrosjonsfri, miljøvennlig gjenvinningsbar polyetylen.
  • Tanken har en diameter på 60 cm. Og totalhøyden er 260 cm og ekstra stor sump på hele 390 liter.
  • Tankens bunn er formet slik at den sammen med pumpen holdes fri for sedimenter.
  • Pumpen er av fortrenger-typen (skrupumpe) som har vist seg å være overlegen ved sammenkopling av flere pumper til et trykkavløp-system.
  • Pumpen har en 230 volt 1-fas motor på 1000 watt, dette gir den absolutt laveste instalasjons og drifts kostnad.
  • Pumpen er konstruert slik at både automatikken og pumpedelen kan demonteres for reparasjon med enkelt verktøy.
  • Nivåene start, stopp og alarm er styrt av pressostater, det vil si ingen utvendige flotører. Ved alarm gis et signal som kan koples til valgfri indikator, som lampe eller summer.
  • Pumpen har kverneffekt og har høy kapasitet med ca
  • 0,4 l/s ved 56 mVS. Virkningsgraden er høy og øker faktisk med økende trykk!