LPS 2000EIV

Lavbygd isolert avløpspumpestasjon

Avløpspumpestasjon for enkeltstående hytter og hus, der avløpsvannet av en eller annen grunn må pumpes. Kan gjerne koples sammen i større LPS trykkavløpsystem. Pumpestasjonen kan plasseres på et sted der den er utsatt for frost. Pumpestasjonen skal ikke være plassert helt åpen, slik at den er utsatt for sterk vind og ekstrem kulde.

Den er dimensjonert for en boenhet. Ved montering i åpent terreng må den forstsikres. Tanken er lavbygd, og har en høyde på kun 140 cm, noe som gjør den lett å plassere i grunn grøft, under hus, terrasse eller andre værbeskyttet steder, uten kostbare sprengningsarbeider. Tanken er produsert i miljøvennlig polyetylen og har et beskyttende lokk over pumpe og rørdeler.

 • Utløp, standard R32 utvendig gjenge.
 • Tank produsert i korrosjonsfri, miljøvennlig gjenvinningsbar polyetylen.
 • Tanken har en diameter på Ø66 cm og totalhøyden er 140 cm.
 • Tankens bunn er formet slik at den sammen med pumpen holdes fri for sedimenter.
 • Totalvekt netto kum ca 40 kg. Det gjør det enkelt å transportere tanken opp i fjellet eller ut i skjærgården
 • Tanken har doble vegger med integrert isolasjon og frostsikrings kabel. Frostsikrings kabelen er styrt av en termostat for å hindre unødig energiforbruk.
 • Det benyttes standard pumpefeste som forenkler montering og til- og frakobling av pumpen.
 • Flens ved bunnen av tanken for forankring.
 • Pumpen er av fortrenger-typen (skrupumpe) som har vist seg å være overlegen ved sammenkopling av flere pumper til et trykkavløp-system.
 • Pumpen har en 230V, 1-fas motor på 1000W, dette gir den absolutt laveste installasjon- og driftskostnaden.
 • Pumpen er konstruert slik at både automatikken og pumpedelen kan demonteres for reparasjon med enkelt verktøy.
 • Nivåene ”start/stopp” og ”alarm” er styrt av pressostater, dvs. ingen utvendige flottører. Ved alarm gis et signal som kan kobles til valgfri indikator, som lampe eller summer.
 • Pumpen har kverneffekt og har høy kapasitet med ca
 • 0,4 l/s ved 56 mVS. Virkningsgraden er høy og øker faktisk med økende trykk!