LPS2000E

Kraftfull avløpspumpestasjonPumpstation

Avløpspumpestasjon for enkeltstående boliger eller større trykkavløp-system der avløpsvannet av en eller annen grunn må pumpes. Tanken er som standard 2,6 m. fra topp til bunn. Det gjør at avløpet fra en kjeller oftest kan tilkoples direkte. Inn- og utløp ligger dessuten på frostfri dybde i de fleste områder. Tanken er produsert i miljøvennlig polyetylen og har beskyttelseslokk.

• Utløp, standard R32 innvendig gjenger.

• Tank produsert i korrosjonsfri, miljøvennlig gjenvinningsbar polyetylen.

• Tanken har en diameter på 60 cm og totalhøyden er 260 cm.

• Tankens bunn er formet slik at den sammen med pumpen holdes fri for sedimenter.

• Pumpen er av fortrenger-typen (skrupumpe) som har vist seg å være overlegen ved sammenkopling av flere pumper til et trykkavløp-system.

• Pumpen har en 230 volt 1-fas motor på 1000 watt, dette gir den absolutt laveste installasjons og drifts kostnad.

• Pumpen er konstruert slik at bade automatikken og pumpedelen kan demonteres for reparasjon med enkelt verktøy.

• Nivåene start, stopp og alarm er styrt av pressostater, det vil si ingen utvendige flotører. Ved alarm gis et signal som kan koples til valgfri indikator, som lampe eller summer.

• Pumpen har kverneffekt og har høy kapasitet med ca

• 0,4 l/s ved 56 mVS. Virkningsgraden er høy og øker faktisk med økende trykk!

 Klikk her hvis du leter etter informasjon om vårt system og våre produkter