LPS 2000D

Kraftfull avløpspumpestasjon for større behovLPS2000D-tank-pumpar

Avløpspumpestasjon der større kapasitet er en betingelse eksempelvis flere hus eller storforbrukere. Pumpestasjonen plasseres i bakken utenfor boligen/sameiet og har 2 stk LPS pumper og et sumpvolum på hele 1000 liter. Tanken er som standard 2,6 meter fra bunn til topp. Det gjør at en kjeller oftes kan kobles direkte til tanken. Inn og utløp ligger på frostfri dybde. Tanken er produsert i glassfiberforsterket polyester. Pumpene arbeider uavhengig hverandre men gjenom en intern løsning tar den ene pumpen over om den andre av en eller annen grunn skulle stoppe.

• Utløp, standard R32 innvendig gjenger.

• Tank produsert i korrosjonsfri glassfiberarmert polyester.

• Tanken har en diameter på 1,2 m og totalhøyden er 260 cm og ekstra stor sump på hele 1000 liter. Den kan ved behov både forlenges og kortes ned.

• Tankens bunn er formet slik at den sammen med pumpene holdes fri for sedimenter. Tanken er utstyrt med skillevegg så hver av halvdelene fungerer som en egen pumpestasjon. Innløpsvannet føres over skilleveggen og blir da fordelt med ca halvparten til hvert kammer.

• Pumpen er av fortrenger-typen (skrupumpe) som har vist seg å være overlegen ved sammenkopling av flere pumper til et trykkavløp-system.

• Pumpen har en 230 volt 1-fas motor på 1000 watt, dette gir den absolutt laveste instalasjons og driftskostnad.

• Pumpen er konstruert slik at både automatikken og pumpedelen kan demonteres for reparasjon med enkelt verktøy.

• Nivåene start, stopp og alarm er styrt av pressostater, det vil si ingen utvendige flotører. Ved alarm gis et signal som kan koples til valgfri indikator, som lampe eller summer.

• Pumpen har kverneffekt og har høy kapasitet med ca

• 0,4 l/s ved 56 mVS. Virkningsgraden er høy og øker faktisk med økende trykk!

Klikk her hvis du leter etter informasjon om vårt system og våre produkter