Frostbeskyttelse

Legging på frostfri dybde

I områder med enkle grunnnforhold, god tilgjengelighet for anleggsmaskiner og moderate teledybde bør rørledningene legges på frostfri dybde. Dette varierer i forhold til hvor i landet arbeidene skal utføres. Støter man på hindringer som fjell og store stener bør rørledningen legges utenom hindringene der det er mulig. Det som er viktig er at rørledningen legges på konstant dybde.

Frostsikring av en VA-ledning

Det finnes flere måter å frostbeskytte en rørledning på. De mest vanlige metodene  er:
•    Isolasjonsplater
•    Hestesko isolering
•    Isolasjonskasser
•    Dobbeltmantlede rør

Felles for alle metodene er at isolasjonsmaterialat må tilfredsstille de krav som stilles til trykkfasthet, fuktresistens, isolasjonsevne og levetid. I praksis innebærer det at det kun benyttes ekstrudert isolajonsmateriale.
I områder med frostfri dybde på 1,6 m kan det oppnås store besparelser ved bruk av isolasjonskasser. I flere tilfeller har besparelsene vært på nærmere 85% i forhold til tradisjonelle frostfrie grøfter.