LPS 1000EIV

Lavbygd isolert avløpspumpestasjon

Avløpspumpestasjon for enkeltstående hytter og hus, der avløpsvannet av en eller annen grunn må pumpes. Kan gjerne koples LPS1000EIVsammen i større LPS trykkavløpsystem. Pumpestasjonen kan plasseres på et sted der den er utsatt for frost. Pumpestasjonen skal ikke være plassert helt åpen, slik at den er utsatt for sterk vind og ekstrem kulde.
Den er dimensjonert for en bolig. Ved montering i åpen terreng må den forstsikres. Tanken er lavbygd, og har en høyde på kun 110 cm, noe som gjør den lett å plassere i grunn grøft, under hus, terrasse eller andre værbeskyttet sted, uten kostbare sprengningsarbeider. Tanken er produsert i miljøvennlig polyeten og har et beskyttende lokk over pumpe og rørdeler.

 • Utløp, standard R32 utvendig gjenge.
 • Tank produsert i korrosjonsfri, miljøvennlig gjenvinningsbar polyetylen.
 • Tanken har en diameter på Ø66 cm og totalhøyden er 110 cm.
 • Tankens bunn er formet slik at den sammen med pumpen holdes fri for sedimenter.
 • Totalvekt netto kum ca 30 kg. Det gjør det enkelt å tranportere tanken opp i fjellet eller ute i skjærgården
 • Tanken har dobble vegger med integrert isolasjon og frostsikkrings kabel. Frostsikkrings kabelen er styrt av en termostat for å hindre unødig energiforbruk.
 • Det benyttes standard pumpefeste som forenkler montering og med det til- og frakobling av pumpen.
 • Flens ved bunnen av tanken for forankring.
 • Pumpen er av fortrenger-typen (skrupumpe) som har vist seg å være overlegen ved sammenkopling av flere pumper til et trykkavløp-system.
 • Pumpen har en 230V, 1-fas motor på 1000W, dette gir den absolutt laveste installasjon- og driftskostnaden.
 • Pumpen er konstruert slik at både automatikken og pumpedelen kan demonteres for reparasjon med enkelt verktøy.
 • Nivåene ”start/stopp” og ”alarm” er styrt av pressostater, dvs. ingen utvendige flottører. Ved alarm gis et signal som kan kobles til valgfri indikator, som lampe eller summer.
 • Pumpen har kverneffekt og har høy kapasitet med ca 0,4 l/s ved 56 mVS. Virkningsgraden er høy og øker faktisk med økende trykk!