Hvorfor skal man velge trykkavløp?

I utgangspunktet så er trykkavløp et alternativ i de tilfeller hvor selvfall på avløp enten er umulig eller blir for kostbart. Dype grøfter, stor avstand til kommunal avløpsledning, mye fjell, høyt grunnvann, spredt bebyggelse, kupert terreng, omfattende prosjektering m.m. Hvem løsning som er best avhenger altså til stor grad av hvordan terrenget ser ut og hva tiltak som må utføres.

I kupert terreng med store høydevariasjoner, spredt bebyggelse eller nærhet til sjøen, så har trykkavløp alle fordeler. Om området er et tettbygd strøk, med gode grunnforhold og i tillegg har kommunalt avløpsrør i nærhet, så er selvfallsledning mer fornuftig.

  • Anleggskostnad for trykkavløp er normalt sett mye lavere enn ved selvfall.
  • Miljøkonsekvensene og inngrep i naturen er betydlig lavere ved trykkavløp.
  • I et trykkavløpssystem minsker behovet betraktelig for mellomstasjoner, kontra et VA anlegg med selvfall. Dette betyr kostbesparelse, både i investering og drift av anlegget.
  • I mange tilfeller så kan man ikke ha et VA anlegg med selvfall overhodet, trykkavløp er da den eneste løsningen.