Trykkavløp i nesten 40 år

Skandinavisk Kommunalteknikk (SKT) har i over 40 år levert løsninger på utfordrende avløpsproblemer i Norden.

I begynnelsen var vi visjonærer og måtte arbeide motstrøms i dobbel forstand. Trykkavløp var noe nytt og revolusjonerende, og i tillegg utfordret vi gamle sannheter.

Med årene har imidlertid flere oppdaget fordelene med LPS-trykkavløpssystem og de mulighetene som det gir for kommunalt avløp i spredt bebyggelse, grunne grøfter og muligheter for store kostnadsbesparelser. For ikke å snakke om inngrepet i naturen.

Folks bevissthet om miljø har stadig blitt sterkere og som en konsekvens av dette har nye lover og forordninger sett dagens lys. Vi er med som pionerer på reisen, og har tilegnet oss mye kompetanse og erfaringer nedfelt som ”best practice”!