Vinter

2019-01-13

SKT ønsker alle en fin vinter

 

LPS firar jul

Vi er tilstede på hyttemessen 2017!

2017-08-21

Vi er tilstede på hyttemessen 2017!

1.-3. september 2017

Kom innom vår stand 77.

Hyttemessen – der hyttefolket møtes.

http://www.hyttemessen.no/

 

 

Trykkavløpsanlegg i Sarpsborg Kommune

2016-11-01

Skandinavisk Kommunalteknikk AS (SKT) i Drøbak er godt i gang med å levere trykkavløpsanlegg i Sarpsborg Kommune. Sarpsborg kommune etablerer trykkavløp i området Oldtidsveien-Åserødveien-Storedal-Kvastebyvei.

SKT har ansvaret for dimensjonering av hele rørledningsnettet, leveranse av samtlige pumpestasjoner, funksjonstesting av stikkledninger og igangkjøring av alle pumpestasjonene. Vi leverer her pumpestasjoner av samme type som har blitt «kommunal standard» på trykkavløp i Sverige.

Kontrakten er fremforhandlet av Sarpsborg kommune, men leveransen skjer direkte til den enkelte huseier.
Alle anleggsarbeider gjennomføres som en egen entreprise.

SKT takker for tilliten!

Historisk utbygging

2015-09-03

Historisk utbygging av VA-nett med trykkavløp.

Aremark kommune bygger VA med trykkavløp i spredt bebyggelse. Fullt utbygget vil tilsammen ca 700 nye abonnenter være med i den nye offensiven. Valg av pumpeløsning falt på Skandinavisk Kommunalteknikk.

Skogskommunen Aremark kan rutte med idylliske hytter og hus ved vann og tjern. Nå blir trolig de fleste av idyllene både renere og mer verdifulle. Kommunen bygger ut VA-nettet i stort omfang.

-Vi har mye spredt bebyggelse i form av boliger og hytter, der mange ennå ikke har en godkjent utslippsløsning. Dette er ikke en akseptabel situasjon i 2015. Gjennom å knytte disse boliger og hyttefelt til et kommunalt nett blir utslippene kontrollert og det hele driftet av profesjonelt personell, forteller Ann-Catrin Johansson i Aremark kommune til VAnytt.

Les hele artikkelen i VA-nytt

 

Trykkavløpsanlegg til 800 boenheter ved Årsta havsbad

2014-03-05

Vårt morselskap Skandinavisk Kommunalteknik AB i Sverige leverer trykkavløpsanlegg til 800 boenheter ved Årsta havsbad.

Årsta havsbad ligger ved kysten snaut 40 km syd for Stockholm og består av ca 800 boenheter med en blanding av fritidshus og fastboende. Nå får alle innbyggerne kommunalt vann og avløp. For å kunne bevare det unike miljøet ved Årstad havsbad, og minimere inngrep i naturen har Haninge kommune valgt å bygge trykkavløp i stedet for konvensjonelt selvfallsystem.

Interessen for å få et vel fungerende vann og avløpssystem til Årsta havsbad oppstod tidlig på 1980-tallet da den første kontakten ble etablert med Skandinavisk Kommunalteknik. 35 år senere er altså prosjektet igangsatt, men ikke  i privat regi. Der er Haninge kommune som er byggherre og konkurransen ble utlyst etter gjeldende regler om offentlige anskaffelser. Pris, kvalitet og referanser var viktige elementer når kommunen valgte Skandinavisk Kommunalteknik AB som leverandør og samarbeidspartner.

Schakt-LPS-LTA-Årsta-havsbad_2

Årsta havsbad ligger ved kysten snaut 40 km syd for Stockholm og består av ca 800 boenheter med en blanding av fritidshus og fastboende. Nå får alle innbyggerne kommunalt vann og avløp. For å kunne bevare det unike miljøet ved Årstad havsbad, og minimere inngrep i naturen har Haninge kommune valgt å bygge trykkavløp i stedet for konvensjonelt selvfallsystem.

Interessen for å få et vel fungerende vann og avløpssystem til Årsta havsbad oppstod tidlig på 1980-tallet da den første kontakten ble etablert med Skandinavisk Kommunalteknik. 35 år senere er altså prosjektet igangsatt, men ikke  i privat regi. Der er Haninge kommune som er byggherre og konkurransen ble utlyst etter gjeldende regler om offentlige anskaffelser. Pris, kvalitet og referanser var viktige elementer når kommunen valgte Skandinavisk Kommunalteknik AB som leverandør og samarbeidspartner.